HFNB00161U Videnskabsteori og metode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Method and Theory of Science

Emneopdelte seminarer ved en eller flere undervisere med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m. Faget er samlæst med indoeuropæisk.
BIBLIOTEKSUNDERVISNING (biblioteksbrug og litteratursøgning) i uge 39:
Tirsdag d.24/9, kl. 12-13.
Lokale: 22.2.56 og 22.2.58
OBS: Deltagelse er obligatorisk.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • I alt
  • 70
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået