HFNB00131U Propædeutik 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elementary Finnish Language Course, Level 1

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via studenteroplæg, gruppearbejde m.m. Der skal indgå sproglaboratorieøvelser i
undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
A: Aktiv deltagelse
B: Bunden mundligt dialog med forberedelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået