HFNA00231U Sprogfærdighed: Skriftlig

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Written Language Proficiency

Til hver undervisningsgang afleverer den studerende en opgave, som gennemgås i undervisningen. Forskellige stilarter/genrer skal gennemgås i undervisningen, så de studerende bliver bekendt med forskellige teksttyper. Opgaverne skal dokumentere den studerendes forståelse for og evne til at benytte forskellige stilarter inden for skriftligt finsk. Der skal også indgå øvelser i oversættelse fra dansk til finsk i undervisningen.
OBS! Sprogfærdighed på BA-tilvalg giver 15 ECTS. Se tilvalgsstudieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået