HFNA00221U Sprogfærdighed: Mundtlig

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Oral Language Proficiency

De studerende forbereder tekster om et samfundsrelevant emne til hver undervisningsgang. I løbet af semesteret berøres mindst 6 forskellige emner. En eller flere studerende fremlægger tekster for gruppen, som derefter debatterer emnet.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala