HFNA00181U Det finske sprogs struktur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Structure of Finnish

Udover gennemgang af væsentlige grammatiske områder skal der i undervisningen også indgå sætningsanalyse og undervisning i afledningslære. I undervisningen kan der også indgå studenteroplæg, hvor de studerende præsenterer og gennemgår dele af stoffet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 216
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 140
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
A: Bunden, skriftlig prøve under forudsætning af aktiv deltagelse
B: Bunden, skriftlig prøve under tilsyn på universitetet
Bedømmelsesform
7-trins skala