HFKÅ07777U ÅU MIF Modul 5: Evaluering, materiale, metoder i fremmedsprogsundervisning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Second/foreign language teaching

Kursusindhold

Oversigt over mødegange med angivelse af emner:

 

Master i Fremmedsprogspædagogik: Modul 5, Efteråret 2013

Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisningen

 

Undervisere: Chresteria Neutzsky-Wulff og Slobodanka Dimova

Tovholdere: Birgit Henriksen og Anne Holmen

Undervisningen foregår på Københavns Universitet, Amager.

Bemærk at nedenstående overskrifter er foreløbige

 

I)Multimodal E-læring i den Differentierede Sprogundervisning

 

1) Introduktion til anvendelse af forskellige it-medier.

Tidspunkt: torsdag den 5.september, kl. 16.00-20.00

 

2) Skriftlige opgavetyper til samarbejde i det elektroniske læringsrum.

Tidspunkt: lørdag den 14.september, kl. 10.00-15.00

 

3) Audio og video i det elektroniske læringsrum.

Tidspunkt: lørdag den 28.september, kl. 10.00-15.00

 

4) Fremlæggelser – e-læring kl. 16-19

Introduktion til testning af fremmedsprog kl. 19-20

Tidspunkt: torsdag den 10. oktober, kl. 16.00-20.00

 

II)Evaluering og Testning af Fremmed- og Andetsprog.

 

5) Validitet og washback

Tidspunkt: lørdag den 26. oktober, kl. 10.00-15.00

 

6) Testning og evaluering af receptive færdigheder

Tidspunkt: torsdag den 7. november, kl. 16.00-20.00

 

7) Testning og evaluering af produktive færdigheder

Tidspunkt: lørdag den 16.november, kl. 10.00-15.00

 

8) Bedømmelse af sproglige færdigheder i klasseværelset

Tidspunkt: torsdag den 28. november, kl. 16.00-20.00

Målbeskrivelser

§ 17. For modul 5, ”Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning”, gælder følgende målbeskrivelse:

Den studerende skal kunne:

• redegøre for den nyeste udvikling inden for IT-støttet og multimediestøttet sprogundervisning

• analysere og kritisk vurdere materialer og medier i forbindelse med IT-støttet og multimediestøttet

sprogtilegnelse

• fremlægge forslag til anvendelsen af IT-støtte og multimediestøtte i egen undervisning under

hensyntagen til målgruppe og læringsmål

• analysere og vurdere evalueringsformer i forhold til specifikke målgrupper og læringsmål

• redegøre for brug af sprogtests til forskellige formål, f.eks. diagnostiske prøver og placeringsprøver

• analysere og diskutere muligheder og begrænsninger ved forskellige testtyper til vurdering

af elevers sproglige færdigheder

 

holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
9 ECTS
Prøveform
Andet