HFKÅ07775U ÅU MIF Modul 6: Masterprojekt (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Master thesis

Kursusindhold

Oversigt over mødegange med angivelse af emner:

 

Master i Fremmedsprogspædagogik: Modul 6, Foråret 2014

Masterprojekt

Undervisningen foregår på Københavns Universitet, Amager.

 

Torsdag d.  30. januar: Introduktion til semestret og masterprojektet

Tid og sted: klokken 16.00-20.00, lokale: 24.0.11

Underviser: Dorte Albrechtsen

Tovholder: Anne Holmen

 

Lørdag d.  8. februar: Konkrete udviklingsprojekter – fokus på forskningstilgange og metoder

Tid og sted: klokken 10.00-14.00, lokale: 24.0.30

Underviser: Birgit Henriksen

Tovholder Anne Holmen

 

Torsdag d. 27. februar: Forskellige forskningsmetoder. Fremlæggelse og diskussion af egne projekter

Tid og sted: klokken 16.00-20.00, lokale: 24.0.11

Underviser: Anne Holmen m.fl.

 

Torsdag d.  27. marts: Inspirationsmøde. Studerende fremlægger egne projekter

Tid og sted: klokken 16.00-20.00, lokale: 24.0.11

Underviser: Anne Holmen m.fl.

Målbeskrivelser

For modul 6, ”Masterprojektet”, gælder følgende faglige mål:

Eksaminanden kan

 • redegøre for udvalgte metoder i forskning og pædagogisk udviklingsarbejde samt uddybet indsigt i og anvendelse af enkelte af disse i masterprojektet
 • nyttiggøre teoretisk viden og indsigt fra flere af uddannelsens moduler i masterprojektet
 • udvælge og afgrænse et emne og en problemstilling af relevans for egen undervisningspraksis samt under anvendelse af videnskabelig metode og teori stille velbegrundede forslag til løsninger af det konkrete pædagogiske problem
 • fremlægge projektarbejdet og dets resultater i klar og overskuelig form
 • planlægge og udføre empiriske undersøgelser selvstændigt
 • sammenfatte masterprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

 

Projektforløbet vil være organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium og vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
12 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]