HESA03431U ESK, Det koloniale Grønland

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Colonial Greenland

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Eskimologi 2008 eller BA Tilvalg 2007 studieordning i Eskimologi og Arktiske studier.
Kursusindhold
Kurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til kolonitidens Grønland, dvs. perioden fra 1721-1950. Der vil være bl.a. været fokus på de koloniale institutioner, mission og handel, samt lokal deltagelse. Generelle diskussioner (bl.a. i relation til postkolonial teori, historisk antropologi og etnohistorie): dansk kolonialisme i komparativt perspektiv, asymmetriske magtrelationer, institutionaliserede kulturmøder, urbanisering mv.
Målbeskrivelser
BA 2007-tilvalgsording: Eskimologisk Emne A, B eller C, (Fagelementkode HESB10021E, HESB10061E, HESB10041E)
eller
KA 2008-studieordning: Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (Fagelementkode HESK03431E)
Masters til kopiering.
Skal være indskrevet på BA-uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg, øvelser og tekstdiskussioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 290
  • Forelæsninger
  • 122,5
  • I alt
  • 412,5