HESA03332U ESK, Eskimologisk teori og metode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Eskimological theories and methods

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Eskimologi 2008
Kursusindhold
Kurset er rettet mod projektarbejdende studerende på overbygningen. Kurset behandler udvalgte felter inden for eskimologisk teori og metode. Ud over at kurset vil tage emner op af interesse for de studerende, vil der blive udbudt forelæsninger og monografilæsning. Kurset aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen f.eks. i form af studenteroplæg, gruppearbejde og gensidig opgavekritik.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Komparativt eskimologisk emne (fagelementkode HESK03331E),
Teoretisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E),
Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E),
Formidling (fagelementkode HESK03401E),
Feltarbejde (fagelementkode HESK03411E)
Skal være indskrevet på KA uddannelsen i Eskimologi
Holdundervisning/​seminarundervisning eller undervisning givet i form af
vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 398,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 412,5