HESA03331U ESK, Projektarbejde

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Academic Writing Workshop

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Eskimologi 2008, BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010
Kursusindhold
Kurset er rettet mod studerende, der arbejder med BA- projekt  og andre frie skriftlige hjemmeopgaver. Kurset behandler projektrelaterede emner, og der vil blive arbejdet med navigationskompetence og skrivevejledning. Ud over at kurset vil tage emner op af interesse for de studerende, vil der blive udbudt forelæsninger og monografilæsning. Forløbet aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes at de bidrager til undervisningen i form af studenteroplæg, gruppearbejde og gensidig opgavekritik.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Komparativt eskimologisk emne (fagelementkode HESK03331E),
Teoretisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E),
Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E),
Formidling (fagelementkode HESK03401E),
Feltarbejde (fagelementkode HESK03411E), 

BA 2010-studieordning: Bachelorprojekt (fagelementkode HESB00571E)
Masters til kopiering
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Arktiske og indianske sprog og studier, Tilvalgsstudiet på BA-niveau eller KA i Eskimologi.
Opgavevejledning (individuelt såvel som i grupper), hvor den studerende og vejleder diskuterer litteraturudvælgelse, teoretiske og empiriske problemstillinger samt formidlingsaspekter
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 398,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 412,5