HESA03312U ESK, Vestgrønlandsk sprog F14

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Westgreenlandic language

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Eskimologi 2008
Kursusindhold
Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra gr-da, og da-gr, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:

Mundtlig vestgrønlandsk 1 (HESK03311E),
Vestgrønlandsk grammatik med tekstlæsning (HESK03321E),
Mundtlig vestgrønlandsk 2 (HESK03342E ),
Vestgrønlandsk grammatik med tekstproduktion (HESK03351E )
Mundtlig vestgrønlandsk 3 (HESK03372E),
Vestgrønlandsk grammatik med lingvistik (HESK03381E)
Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi (og indianske sprog og kulturer) eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning
Individuelt vejledningsforløb efter aftale
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 383,5
  • Forelæsninger
  • 7
  • I alt
  • 390,5