HESA03311U ESK, Vestgrønlandsk sprog

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Westgreenlandic language

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Eskimologi 2008
Kursusindhold
Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra gr-da, og da-gr, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk
Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: 
Mundtlig vestgrønlandsk 1 (fagelementkode HESK03311E)
Vestgrønlandsk grammatik med tekstlæsning (fagelementkode HESK03321E)
Mundtlig vestgrønlandsk 2 (fagelementkode HESK03342E )
Vestgrønlandsk grammatik med tekstproduktion (fagelementkode HESK03351E)
Mundtlig vestgrønlandsk 3 (fagelementkode HESK03372E)
Vestgrønlandsk grammatik med lingvistik (fagelementkode HESK03381E)

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi (og indianske sprog og kulturer) eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau
Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning,
tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser
(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret
del af undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 19
  • Forberedelse
  • 379,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 412,5