HESA00561U ESK, Vestgrønlandsk kommunikation III

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

West Greenlandic Communication III

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010
eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier 2007
Kursusindhold
Holdundervisning med inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der trænes grammatik, skriftlig fremstilling og grammatisk analyse
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Vestgrønlandsk kommunikation III (fagelementkode HESB00561E)
BA 2007-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation III (fagelementkode HESB10101E)
Masters til kopiering
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (referatskrivning). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse,
skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt grammatisk
analyse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 367,5
  • Forelæsninger
  • 21
  • I alt
  • 412,5