HESA00551U ESK, Vestgrønlandsk kommunikation II

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

West Greenlandic Communication II

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i
Eskimologi og Arktiske Studier 2007
Kursusindhold
Holdundervisning med inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der trænes mundtlig sprogfærdighed og samtale
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation II (fagelementkode HESB00551E)
BA tilvalg 2007-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation II(fagelementkode HESB10091E)
Masters til kopiering
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (fx referatopgaver). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning og oversættelse. Der
arbejdes primært med udtale og samtale.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1,5
  • Forberedelse
  • 390
  • Forelæsninger
  • 21
  • I alt
  • 412,5