HESA00541U ESK, Vestgrønlandsk kommunikation I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

West Greenlandic communication I

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer eller BA Tilvalg 2007 studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier.
Kursusindhold
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der primært fokuseres på mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale).
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation I (Fagelementkode HESB00551E)
eller
BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk kommunikation I (Fagelementkode HESB10081E)
Masters til kopiering
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (fx referatopgaver). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning og oversættelse. Der
arbejdes primært med udtale og samtale.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 154