HESA00531U ESK, Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

West Greenlandic Translation and Grammar

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer eller BA Tilvalg 2007 studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier.
Kursusindhold

Holdundervisning med inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der trænes grammatik, skriftlig oversættelse da-grl og grl-da samt grammatisk analyse. Faglige mål: a) Eksaminanden kan oversætte en let dansk tekst til forståeligt, sammenhængende og korrekt vestgrønlandsk, b) oversætte en let vestgrønlandsk tekst i den nuværende retskrivning til korrekt dansk, c) forholde sig sikkert og analytisk til den vestgrønlandske grammatik, d) beherske retskrivningsnormerne i vestgrønlandsk, e) udføre korrekt bøjning af substantiver, verber og pronominer, f) vise fortrolighed med de almindelige orddannelsesprincipper og syntaktiske konstruktioner, herunder anvende de hyppigst forekommende affikser.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (Fagelementkode HESB00531E)
eller
BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (Fagelementkode HESB10071E)
Understanding Morphology, Martin Haspelmath (2019), samt udleverede oversættelses- og analyseopgaver.
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (oversættelser/​grammatik). Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt grammatisk analyse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 16
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 21
  • I alt
  • 149