HESA00522U ESK, Eskimologiens Faghistorie og teorier

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Research History and Theories of Eskimology

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og Indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer eller BA Tilvalg 2007 studieordning i Eskimologi og Arktiske studier.
Kursusindhold
Kurset vil introducere til teorier, metoder og diskussioner inden for arktiske studier og den eskimologiske fagtradition, samt anvende disse til diskussion af kultur- og samfundsforhold i Arktis. Faglige mål: Den studerende kan A) orientere sig refleksivt og kritisk til de centrale retninger, som har formet eskimologien som fag og dens videnskabelige og metodiske tilgange, B) se sammenhænge mellem hvorledes disse retninger har udviklet sig og påvirket hinanden C) reflektere kritisk over sammenhængen mellem teori, metode, empiri og forskningsresultater i eskimologien blandt andet på baggrund af videnskabsteoretiske overvejelser, D) relatere diskussioner af kultur- og samfundsforhold i Arktis til centrale teorier og metoder.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Eskimologiens Faghistorie og teorier (Fagelementkode HESB00521E)
eller
BA 2007-tilvalgsording: Eskimologisk Emne A, B eller C, (Fagelementkode HESB10021E, HESB10061E, HESB10041E)

Der vil foreligge masters og litteratur på semesterhylden i Polarbiblioteket Følgende bog skal købes eller lånes på et bibliotek: Jean L. Briggs (1970). Never in Anger. Portrait of an Eskimo Family. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau. Bestået Inuit kultur og samfund I & II (gælder ikke BA tilvalg).
Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og tekstdiskussioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 112
  • Forberedelse
  • 265,5
  • Forelæsninger
  • 35
  • I alt
  • 412,5