HESA00511U  ESK, Vestgrønlandsk sprogfærdighed

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

West Greenlandic Language Skills

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier 2007
Kursusindhold

Eksaminanden kan

• anvende centrale dele af den vestgrønlandske grammatik

• anvende det basale ordforråd

• føre en simpel dialog på vestgrønlandsk om et selvvalgt emne

• formulere simple tekster på vestgrønlandsk.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogfærdighed (fagelementkode HESB00511E)
BA tilvalg 2007-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogfærdighed (fagelementkode HESB10031E)
I undervisningen anvendes bogen "Grønlandske læsestykker" af Christian Berthelsen. Derudover anvendes Grønlandsk tilhængsliste (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling), Oqaatsit (ordbog) samt Stig Bjørnums "Grønlandsk grammati" og "Opgaver til grønlandsk". Sidstnævnte købes på afdelingssekretariatet i kompendieform. Endvidere anvendes Kruse, Karl (1975): Iluliarsuup ataani. Ministeriet for Grønland.
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver, hvor der bl.a. fokuseres på grønlandsk skriftlig
formuleringsevne. Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger,
glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige
øvelser (træning i udtale og samtale) samt gennemgang og analyse af
grammatik. Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af
undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 12,5
  • Forberedelse
  • 358
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5