HESA00451U ESK, Inuit Kultur og Samfund II

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Inuit Culture and Society II

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer,
2010 eller
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i
Eskimologi og Arktiske Studier 2007
Kursusindhold
Eksaminanden kan: A. demonstrere overblik over de arktiske kultur- og samfundsforhold i perioden fra koloniseringen og frem til i dag, B. forstå centrale analytiske og metodiske begreber knyttet til udvalgte tematiske felter (fx selvstyreprocesser, kolonisering og afkolonisering), C. vise basal indsigt i de akademiske redskaber og brugen af dem formidle sin forståelse, såvel skriftligt som mundtligt, på en klar og sammenhængende måde samt D. evaluere andres formidling og give konstruktiv kritik.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB00451E), 7,5 ECTS
BA tilvalg 2007-studieordning  
Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E) 15 ECTS
Masters til kopiering
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau
Holdundervisning med tekstdiskussioner og foredrag samt aktiv deltagelse fra de studerende i form af foredrag; efter hvert foredrag vil hver enkelt af de deltagende skulle evaluere formidlingsformen af foredraget.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 54
  • Forberedelse
  • 117,25
  • Forelæsninger
  • 35
  • I alt
  • 206,25
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet