HESA00441U ESK, Inuit Kultur og Samfund I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Inuit Culture and Society I

Uddannelse
Udbydes efter
BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller
BA tilvalg 2007-studieretning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier 2007
Kursusindhold
Kurset giver et oversigtligt kendskab til traditionelle tids kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien. De for eskimologien relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieretning: Inuit kultur og samfund I  ( fagelementkode HESB00441E) 7,5 ECTS
BA tilvalg 2007-studieretning: Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E) 15 ECTS
Mastere til kopiering
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med foredrag og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg samt opgavefeedback.
Der er mange tekster på engelsk
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 28
  • Forberedelse
  • 35
  • Forelæsninger
  • 143,25
  • I alt
  • 206,25