HESÆ00431U ESK, Vestgrønlandsk sprogintroduktion II

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation II

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer eller BA Tilvalg 2007 studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier.
Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene. Faglige mål: Eksaminanden kan a) udtale og forstå elementær vestgrønlandsk b) oplæse og oversætte enkle vestgrønlandske tekster uden større grammatisk og leksikal kompleksitet til dansk, c) forstå og anvende grundlæggende vestgrønlandske gloser, d) foretage sikre opslag i skriftlige hjælpemidler, e) forstå elementær vestgrønlandsk grammatik (herunder syntaks og morfologi), f) forstå elementær fonetik.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESB00431E)
eller
BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESB00431E)
I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (1980), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt undervisningsmateriale i kopiform.
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 197