HESÆ00421U ESK, Vestgrønlandsk sprogintroduktion I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation I

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier 2007
Kursusindhold
I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion I (fagelementkode HESB00421E)
BA tilvalg 2007-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion I (fagelementkode HESB00421E)
I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling), "Oqaatsit" (ordbog Gl-Dk), Ordbogen - dansk/grønlandsk, Stig Bjørnums "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt undervisningsmateriale i kopiform
Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 18
  • Forberedelse
  • 296,25
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 398,25