HENK03722U Engelsk - fonetik og mundlig sprogfærdighed

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

English Phonetics and Oral Proficiency

Kursusindhold
Formålet med kurset er at give de studerende en indsigt i engelsk fonetik, med fokus på to standardudtaler, nemlig standard britisk engelsk (Received Pronunciation, eller RP) og standard amerikansk engelsk (General American, eller GA). De studerende vælger en af de to standardudtaler som deres primære fokus, og skal kunne redegøre for hvordan den anden standardudtale afviger fra denne. De skal kunne levere en præcis fonetisk transskription af den valgte standardudtale. Vi anvender lærebogen "Practical English Phonetics" af Inge Livbjerg og Inger M. Mees (Schønberg 2000) suppleret med udvalgte tekster som lægges på Absalon.
Udover læsning af baggrundslitteratur (med tilhørende øvelser) vil der være ugentlige øvelser i transskription og øvelser i at analysere udtalefejl. De studerende holder i løbet af kurset et oplæg (i grupper) hvor de redegør for deres analyse af udtalefejl i en lydoptagelse af en dansk learner.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0