HENK03713U Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Grammar and Perspectives on Language 2

Kursusindhold

Dette kursus bygger videre på den viden, der er opnået i Grammatik og Perspektiver I, og dækker resten af de væsentlige områder af engelsk grammatik. Desuden tones kurset mere eksplicit i retning af løsning af sproglige problemer, og der lægges mere vægt på arbejdet med eksempler på mere eller mindre fejlslagne forsøg på at udtrykke sig på engelsk og forslag til strategier, der kan afhjælpe manglerne. Perspektivdelen fokuserer især på fremmedsprogsindlæring og det kontrastive aspekt ligeledes med henblik på træning af de studerendes kompetence som sproglige vejledere. 


Der opgives et fælles pensum på 140-150 normalsider af Hjulmand &  Schwartz eller tilsvarende fremstillinger, samt til sproglig perspektiver pensum i et omfang svarende til 40-50 normalsider af Yule: The Study of Language, samt hertil kompendierne på cirka 120 sider, herunder materiale om sproglig rådgivning på  cirka 20-25 normalsider. 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0