HENB10051U Engelsk - Engelsksproget litteratur efter 1900

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature in English after 1900

Kursusindhold
Dette forløb skal give de studerende et solidt kendskab til nyere engelsksprogede litteraturer fra Storbritannien, Amerika og den postkoloniale verden. Forløbet bygger videre på indsigt i litterær analyse af engelsksprogede værker opnået i kurset Engelsksproget litteratur før 1900 og litteraturteori vil blive inddraget. Desuden opøves de studerendes evne til mundtlig fremstilling i forbindelse med oplæg i undervisningen.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0