HENB10041U Engelsk - Moderne oversættelsesteori og praksis

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern translation theory and praxis

Kursusindhold
Undervisningen er en bred introduktion til moderne oversættelse som en profession med principielle sigtelinier (’teori’). Der anvendes et fælles kompendium/grundbog. Der anvendes ca 6 timer til at opøve de studerendes evne til at forholde sig kritisk til foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk. Dette suppleres og sammenholdes med praksis i en række oversættelsesøvelser hvor tekster skal oversættes fra hhv. engelsk til dansk og fra dansk til engelsk. Disse tekster skal være af alment tilgængeligt, kulturelt tilsnit, og ved behandlingen af dem vejledes de studerende i brugen af ordbøger, af internettet, m.v.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0