HENB10031U  Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Grammar and Perspectives on Language 1

Kursusindhold

Kurset bygger videre på de elementære begreber, der blev introduceret i Skriftlig Formidling, men koncentrerer sig især om den verbale  del af grammatikken. Foruden grammatikken behandler kurset også problemstillinger, der sætter sproget ind i en større sammenhæng, traditionelt kaldet ”perspektiver i sprogbeskrivelsen”, og dette kursus beskæftiger sig særligt med social forankring af sproget, dvs. pragmatik og sociolingvistik.

Der opgives et fælles pensum på 90-100 normalsider af Hjulmand & Scwartz: ”Contrastive Grammar of English” og ca. 75 sider af Yule: ”The Study of language” eller tilsvarende fremstillinger. Endvidere opgives ca. 100 sider fra kursuskompendierne. 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0