HENB10021U Engelsk - Engelsksproget litteratur før 1900

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature in English before 1900

Kursusindhold
Kurset giver de studerende et indgående kendskab til engelsksproget litteratur, herunder en forståelse af det sproglige udtryks betydning for den æstetiske oplevelse. Desuden opøves de studerendes skriftlige fremstilling i forbindelse med såvel midtvejsopgaven som den afsluttende hjemmeopgave.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0