HENB0T221U Engelsk - Den engelsktalende verdens historie 2 og Engelsksproget litteratur efter 1800

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of the English-speaking world 2 and Literature in English after 1800

Kursusindhold
Denne del er en fortsættelse af Den engelsktalende verdens historie I og er tematisk bygget op omkring en række nedslag i det 20. århundredes historie. Forelæsningerne vil omhandle overordnede temaer i dette århundrede (eksempelvis Amerikas indflydelse, multilaterale organisationer, mobilitet og migration, afkolonisering, mediers rolle og globalisering) og holdundervisningen vil med afsæt i forelæsningernes temaer omhandle væsentlige emner som knytter sig hertil (eksempelvis nationalisme, transnationalisme, internationalisme samt begreber som narrativ hukommelse og identitet). Der planlægges gruppeøvelser i holdtimerne
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse