HENB0T081U  Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Grammar and Perspectives on Language 2

Kursusindhold
Dette kursus bygger videre på den viden, der er opnået i Grammatik og Perspektiver I, og dækker resten af de væsentlige områder af engelsk grammatik. Desuden tones kurset mere eksplicit i retning af løsning af sproglige problemer, og der lægges mere vægt på arbejdet med eksempler på mere eller mindre fejlslagne forsøg på at udtrykke sig på engelsk og forslag til strategier, der kan afhjælpe manglerne. Perspektivdelen fokuserer især på fremmedsprogsindlæring og det kontrastive aspekt ligeledes med henblik på træning af de studerendes kompetence som sproglige vejledere
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0