HENB0T051U Fællesforelæsning - Europæisk kulturhistorie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

European cultural history

Kursusindhold

Forelæsningen giver et overblik over centrale træk i europæisk kultur fra ca. 1300-tallet til i dag. Den sætter de nationalfilologiske uddannelser i en fælles kontekst, som viser at de forskellige fag på Engerom er del af en europæisk og gennem disse europæiske rødder sågar global kontekst. Underviserne kommer fra alle af Engeroms sprog og søjler. Forelæsningen følger ikke et kohærent teoretisk koncept, men tilstræber snarere et broget billede, bestående af centrale aspekter af den europæiske kulturhistorie fra alle områder: politisk kultur såvel som ”fin-”, populær- og hverdagskultur. Vi satser på, at de studerende få masser af inspiration fra forskellige kilder, selv kan opdage nogle forbindelser eller modsætninger, som udvider deres horisont og kan give anledning til videre undersøgelse – ikke mindst i forhold til deres eget studieområde.

 

Som forberedelse læses tekster til hver forelæsningsgang, som findes i Absalon.

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Supperende undervisning - ikke eksamensgivende