HENB0T011U Engelsk - Introduktion til engelsksproget litteratur før 1800

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to literature in English before 1800

Kursusindhold
Målet med kurset er at give de studerende dels en indsigt i det engelske sprogs udvikling og rolle i etableringen af national identitet, og dels et fundament for forståelsen af den engelsksprogede litteraturs og kulturs udvikling. Desuden skal de studerende trænes i brug af litterære opslagsværker og basal informationssøgning i både elektroniske og trykte medier med henblik på selvstændig opgaveskrivning.
Kurset består af en fællesforelæsning: https://skema.ku.dk/KU1314/reporting/textspreadsheet?objectclass=module&idtype=id&identifier=25058&t=SWSCUST2+module+textspreadsheet&days=1-5&weeks=1-26&periods=1-68&template=SWSCUST2+module+textspreadsheet
og holdundervisning - se skemalinks
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet