HENB01171U Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Grammar and perspectives on languages 1

Kursusindhold
Kurset bygger videre på de elementære begreber, der blev introduceret i Skriftlig Formidling, men koncentrerer sig især om den verbale og nominale del af grammatikken. Foruden grammatikken behandler kurset også problemstillinger, der sætter sproget ind i en større sammenhæng, traditionelt kaldet ”perspektiver i sprogbeskrivelsen”, og dette kursus beskæftiger sig særligt med social forankring af sproget, dvs. pragmatik og sociolingvistik. Endelig fortsætter arbejdet med skriftlig formidling, idet de studerende i løbet af kurset skal aflevere to essays foruden korte ugentlige analyser og kommenteringsopgaver
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse