HENA03882U Oversættelsesprofilen Emne: Oversættelse i de moderne massemedier

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Master’s P rogramme in Translation Studies: Oversættelse i de moderne massemedier

Kursusindhold

Oversættelse i de moderne massemedier

Dette KA-kursus giver de studerende praktiske færdigheder i medieoversættelse – funderet på solide teoretiske kilder. Vi tager udgangspunkt i en dansk virkelighed, men giver et internationalt overblik. Hovedvægten ligger på de elektroniske medier, med særligt fokus på tekstning, men vi vil også inddrage et underbelyst felt: de ofte ukrediterede oversættelser man finder i den trykte dagspresse og i online-nyhedsmedierne. Fænomenet tekstning kender alle danskere – fra fjernsynet, biografen og senest også fra dvd og internetbårne medier. Men de færreste kender de særlige vilkår der bestemmer udformningen af de undertekster som mange elsker at hade, og som udgør en væsentlig kilde til læsning i Norden. Et mål med dette kursus er at stille skarpt på de særlige kendetegn ved tekstning i forhold til fx litterær oversættelse, sådan at de studerende dels bliver bedre rustet til at vurdere kvaliteten i andres tekster, dels selv bliver i stand til at udøve det sproglige kunsthåndværk som tekstning jo er. Den praktiske del af arbejdet foregår for en stor del i KUA’s tekstningslaboratorium, hvor vi arbejder med professionelt udstyr. Den teoretiske dimension tilgodeses med en række – overvejende engelsksprogede – artikler om billedmedieoversættelse og oversættelse i nyhedsmedierne. Kurset afholdes på dansk, henvender sig alle Engerom-studerende og indgår som en valgfri del af instituttets Profil i Oversættelse og Formidling, men kan også tages af studerende der ikke er tilmeldt Profilen.
Holdundervisning
Profilkursus/​KA-tilvalg/​KA-emne
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0