HENA03881U  Oversættelsesprofilen Modul 2: Den oversatte original og den originale oversættelse: Oversættelse som dialog, genskrivning og selvstændig tekst

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Master’s P rogramme in Translation Studies: Special Topic/Area within Translation Studies

Kursusindhold
En oversættelse af et litterært værk er i sig selv et nyt originalt værk, der har sit eget liv i målkulturen. Hvor originalforfatteren kan siges at være i dialog med alle tidligere værker i kildekulturens litterære tradition, er oversætteren i dialog ikke blot med den tekst, der oversættes og dennes litterære arv, men også med målkulturens litterære tradition, derunder eventuelle tidligere oversættelser af samme tekst. Oversætteren er altså ikke bare en ”kopist”, men selv en del af dialogen og dermed ”medfortæller” i den nye tekst. Vi vil i løbet af kurset se på, hvordan oversættere – i forskellige kontekster og i forhold til forskellige genrer – påtager sig, kræver, fratages eller selv afviser rollen som kreativ (eller manipulerende) ”medfortæller”. Vi vil komme ind på censur, maskinoversættelse og genoversættelse; vi vil arbejde med så forskellige genrer som historiske romaner, fanfiction, Dantes Guddommelige Komedie og erotisk litteratur; vi vil se på hvordan oversætteren med sin agenda sætter sit præg på teksten, men også på de andre aktører (forlæggere, redaktører, layoutere), der er med til at skabe den nye tekst. Der vil i løbet af kurset også være mindre hjemmeopgaver (egen oversættelse eller oversættelseskritik), øvelser i timen, samt mundtlige oplæg (om både de teoretiske tekster og oversættelsespraksis) ved de studerende. Vi vil invitere oplægsholdere udefra og planlægger besøg på forlag. Underviserne vil så vidt muligt også inddrage egen praktisk erfaring med litterær oversættelse. Kurset sigter på dels at opøve den studerendes evne til at reflektere kritisk og metodisk over disse emner og spørgsmål, dels at styrke den studerendes evne til at omsætte den erhvervede indsigt i praksis gennem egen oversættelse og/eller oversættelseskritik. Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, og kan desuden tages som tilvalg af KA-studerende fra andre institutter. Kurset ligger i forlængelse af kurset i efteråret 2013 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”, men kan også tages som enkeltstående emnekursus. Hvis man gør det, kan man med fordel at orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2012): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 3. edition (fås i Akademisk boghandel; 2. edition står på Instituttets bibliotek) Kurset afsluttes med en individuel skriftlig hjemmeopgave der behandler en særlig problemstilling indenfor pensum (omfang: ca. 25 normalsider, jf. de relevante studieordninger). For studerende der følger Oversættelsesprofilen eller Oversættelsestilvalget, er det et krav at der i opgaven indgår enten egen oversættelse (ca. 10 sider), oversættelseskritik, eller anden anvendelse af oversættelsesdata som empirisk materiale i behandling af den valgte problemstilling. Studerende der skriver speciale eller BA-projekt kan følge kurset under forudsætning af at der er plads. Semesterplan samt oplysninger om litteratur lægges på Absalon i slutningen af januar.
Holdundervisning
Profilkursus/​KA-tilvalg/​KA-emne
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0