HENA03672U OBS dette kursus er genoprettet: Europaprofil/KA-emne: Den europæiske borgerkrig 1914-1945

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

CANCELED Den europæiske borgerkrig 1914-1945

Kursusindhold
I anledning af at 2014 er hundredåret for første verdenskrigs udbrud, er der god grund til at se på det, som man er begyndt at benævne den europæiske borgerkrig. I denne henseende er første verdenskrig ikke kun en krig mellem forskellige alliancer af europæiske stater. Den er i samme grad med til at accelerere nogle indre konflikter i de enkelte stater. Følgen blev, at de eliter, der fik staterne ind i krigen, i vid udstrækning måtte vige pladsen for nye eliter efter krigen. Kurset vil med fokus på Tyskland, England, Spanien og Italien bl. a. se på: 1. forholdet mellem demokrati og diktatur, 2. de intellektuelle og de totalitære regimer, 3. Europas ændrede globale placering mm.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet