HENA02011U Akademisk formidling og metode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Academic communication and method

Kursusindhold

Alle studerende på 4. semester følger i foråret 2014 kurset Akademisk Formidling og Metode, der er tilknyttet Videnskabsteori og Valgfag på 4. semester. Akademisk formidling og metode veksler mellem forelæsninger og holdundervisning, der tilsammen giver praktiske og håndgribelige eksempler på, hvordan man anvender teori og metode, opstiller problemformulering, bygger akademiske argumenter op, håndterer referencesystemer og søger sekundær litteratur, så opgaverne løftes til det rette akademiske niveau. Kurset giver dermed uundværlig viden og støtte til 1) at leve op til kravene til eksamen i valgfagene på 4. semester og 2) at starte på bachelorprojektet på 5. semester og udfærdige de nødvendige dokumenter, der skal bruge hertil. 

Fælles forelæsninger og holdundervisning på fagene
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet