HENA00841U Videnskabsteori, fælles for Fransk, Italiensk, Spansk og Tysk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Theory of knowledge, common to French, Italian, Spanish and German

Kursusindhold
Kurset giver en indføring i de for de humanistiske sprogfag væsentlige videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, såsom forholdet mellem empiri, teori og metode, objektivitetskriterier og den hermeneutiskeanskuelse. Disse begreber og problemstillinger diskuteres både generelt og i relation til de fagområder der kendetegner sprogfagene: Sprog, litteratur og historie/kultur.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse