HENÅ10051U ÅU ENG Engelsksproget litteratur efter 1900 (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Engelsk - Engelsksproget litteratur efter 1900

Kursusindhold
Kurset giver de studerende et solidt kendskab til nyere engelsksprogede litteraturer fra Storbritannien, Amerika og den postkoloniale verden. Forløbet bygger videre på indsigt i litterær analyse af engelsksprogede værker opnået i kurset Engelsksproget litteratur før 1900 og litteraturteori vil blive inddraget. Desuden opøves de studerendes evne til mundtlig fremstilling i forbindelse med oplæg i undervisningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet