HENÅ10041U  ÅU ENG Moderne oversættelsesstudier (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern translation

Kursusindhold
Kurset giver en bred introduktion til moderne oversættelse som en profession med principielle sigtelinier ('teori'). De studerendes evne til at forholde sig kritisk til foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk opøves. Det suppleres og sammenholdes med praksis i en række oversættelsesøvelser.
Holdundervisning
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0