HENÅ10031U ÅU ENG Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen I (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen I

Kursusindhold
Kurset giver færdighed i at redegøre for grammatiske grundtræk i engelsk inden for grammatik og sprogbeskrivelse. Derudover vil der arbejdes med på hvilken måde disse grammatiske og lingvistiske træk fungerer i konkret engelsk tekstmateriale. Kurset bygger på kurset Skriftlig Engelsk: basale praktiske og analytiske færdigheder

 
Der opgives et fælles pensum på 90-100 normalsider af Hjulmand & Scwartz: ”Contrastive Grammar of English” og ca. 75 sider af Yule: ”The Study of language” eller tilsvarende fremstillinger. Endvidere opgives ca. 100 sider fra kursuskompendierne.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet