HENÅ10021U ÅU ENG - Engelsksproget litteratur før 1900 - gymnasiesidefag

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Engelsk - Engelsksproget litteratur før 1900 - gymnasiesidefag

Kursusindhold
Kurset giver de studerende et indgående kendskab til engelsksproget litteratur, herunder en forståelse af det sproglige udtryks betydning for den æstetiske oplevelse. Desuden opøves de studerendes skriftlige fremstilling i forbindelse med såvel midtvejsopgaven som den afsluttende hjemmeopgave.
Holdundervisning
Eksamenstilmelding:
Fagelement 4620-1-002 i studieordningen for tilvalgsstudiet på BA-niveau i engelsk 2007-ordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0