HENÅ03711U ÅU ENG - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 - sidefag

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU ENG - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 - sidefag

Kursusindhold
Kurset sætter den studerende i stand til genkende nominale, adjektiviske og adverbielle grammatiske virkemidler i en engelsk tekst og give en forståelig og præcis beskrivelse af grammatiske problemer i relation til det nominale, adjektiviske og adverbielle stof. Kurset opøver også i at redegøre for sociolingvistiske problemstillinger og gør den studerende i stand at kunne udnytte sin sproglige viden (grammatisk, semantisk, pragmatisk og sociolingvistisk) i forbindelse med sproglig rådgivning på basale områder

Der opgives et fælles pensum på 140-150 normalsider af Hjulmand &  Schwartz eller tilsvarende fremstillinger, samt til sproglig perspektiver pensum i et omfang svarende til 40-50 normalsider af Yule: The Study of Language, samt hertil kompendierne på cirka 120 sider, herunder materiale om sproglig rådgivning på  cirka 20-25 normalsider. 

 
45 ECTS bachelortilvalg skal være bestået
Forudsætter bestået eksamen i Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning