HENÅ00841U ÅU ENG Engelsk - Videnskabsteori (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Engelsk - Videnskabsteori

Kursusindhold
OBS! Kurset udbydes som tomplads i dagstimerne med undervisning torsdage fra 8-10.
Der udvikles indsigt og forståelse for den akademiske institution og engelskfagets historie, dets centrale genstandsområde og udvikling
Holdundervisning
Vær opmærksom på, at den engelske BA-ordning 2005 lukker definitivt januar 2015. Studerende på Åbent Universitet opfordres derfor til at afslutte deres BA-uddannelse inden denne dato. Hvis det ikke er muligt, bør man henvende sig til studienævnet på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk med henblik på at søge om meritoverførsel til ny studieordning.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet