HDVÅ04221U  ÅU DAV Sprogtilegnelse (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sprogtilegnelse

Uddannelse
Dansk som andetsprog - DAV
Kursusindhold
Målet med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0