HDVÅ04211U ÅU DAV Sprogbeskrivelse (DAV)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (DAV)

Uddannelse
Dansk som andetsprog - DAV
Kursusindhold
Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0