HDAK03911U  Dansk litteratur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Danish Literature

Uddannelse
Dansk (Gymnasierettet)
Dansk gymnasierettet.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • I alt
  • 210