HDAB10051U Dansk sprog BA

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Danish Language

Uddannelse
Dansk (gymnasierettet)
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning