HDAB10041U Litteraturanalyse II (kun for BA tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literary Analysis

Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning