HDAB10021U BA-Tilvalg: Litteraturanalyse 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literary Analysis 1

Uddannelse
Dansk (gymnasierettet tilvalg)
Kursusindhold
Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_bagt_2007_2008_2011.pdf/

FÆLLESFORELÆSNINGER: LITTERATURANALYSE E2013

(1) 2.9. "Hvad er en forfatter?" (Poul Behrendt)
(2) 9.9. "Rytmen i poesien. Fra ældre til ny metrik" (Erik Skyum-Nielsen)
(3) 16.9. "En tekst er aldrig uskyldig. Om udgavers og varianters betydning for tekstanalysen" (Johnny Kondrup)
23.9. ingen forelæsning
(4) 30.9. "Fornyelse af fortællerfunktion og karakterfremstilling i modernismen" (Anders Juhl Rasmussen)
7.10. ingen forelæsning
14.10. efterårsferie
(5) 21.10. "Genre og fortolkning" (Sune Auken)
(6) 28.10. "Nykritik og strukturalisme" (Marianne Stidsen)
(7) 4.11. "Verdenslitteratur og postkolonialisme" (Bergur Rønne Moberg)
(8) 11.11. "Litteraturens ting – om det non-humanes plads i litteraturen" (Søren Langager Høgh)
(9) 18.11. "Romanens teori" (Bo Jørgensen)
(10) 25.11. "”Litterær selvfremstilling. Autofiktion, autonarration og performativ biografisme" (Mads Bunch)
(11) 2.12. "Aristoteles' Poetik og Sofokles' Antigone" (Erik Skyum-Nielsen)
(12) 9.12. "Poetik som genre" (Anders Ehlers Dam)
(13) 16.12 "Satiriske genreeksperimenter. Fra Aristofanes til i dag " (Mads Sohl Jessen)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvarelser.
Gymnasierettet bachelortilvalg.
NB: Studienævnet anbefaler på det kraftigtigste, at man som studerende også følger årgangsforelæsningerne i Litteraturanalyse. Yderligere vil det også være gavnligt, at deltage i biblioteksundervisning (biblioteksbrug og litteratursøgning) i uge 39.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve med opsyn.
A: Aktiv deltagelse
B: Bunden skriftlig prøve på universitetet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået